Povinné ze zákona, hrazené zdravotními pojišťovnami.

HEXACIMA

záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, dětská obrna, hemofilová infekce
očkují se  3 dávky – ve 2., 4. a 12. měsíci věku ( schéma 2 + 1 )

SYNFLORIX
nebo
PREVENAR 13

pneumokokové infekce
10 kmenů Pneumokoka
bez doplatku

pneumokokové infekce
13 kmenů Pneumokoka
doplatek 530,-Kč

očkují se  3 dávky ve 2., 4. a 12. měsíci věku ( schéma 2 + 1 )

MMR vakcína

spalničky, zarděnky, příušnice
očkuje se 1. dávka mezi 15. až 18. měsícem věku, 2. dávka mezi 5 – 6 rokem věku

ADACEL – POLIO

dětská obrna, tetanus, záškrt, černý kašel                                                                                          očkuje se v 10. roce věku

BOOSTRIX

záškrt, černý kašel, tetanus
očkuje se mezi 5. – 6. rokem věku

ENGERIX

žloutenka typu B
očkuje se, pokud nebylo očkování Hexacimou  ve 12 letech ve schématu  1., 2., 6. měsíc

TETAVAX

tetanus
očkuje se ve 14.letech, odpadá, pokud bylo očkování Boostrix či Adacel-Polio v 10.letech