Poskytujeme  diagnostickou, léčebnou a preventivní péči
Očkování pravidelné (povinné, hrazené státem)
Očkování na vlastní žádost (nepovinné, hrazené pacientem)
Zdravotní potvrzení, návrhy na lázeňskou péči.
Telefonické konzultace

Nezapomeňte nám včas nahlásit změnu telefonního čísla, zdravotní pojišťovny nebo bydliště.

Přijímáme do péče a staráme se o děti od narození do 19 let.

Před plánovaným termínem porodu se u nás můžete osobně či telefonicky ohlásit, po narození dítěte zavoláte a domluvíte se na naší návštěvě.

Do 18 měsíců věku dítěte si návštěvy na preventivní prohlídky a povinná očkování postupně domlouváme přímo v ordinaci.

Od 1,5 roku věku pak domů zasíláme poštou  pozvánky. Nehodí-li se Vám termín pozvání, stačí se telefonicky v recepci domluvit na změně.

Lhůty pro vyřizování žádostí:

IHNED:
přihlášky MŠ, SŠ, VŠ
potvrzení pro školy
řidičský a potravinářský průkaz

DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ:
návrh na lázeňskou léčbu
zprávy pro komerční pojišťovny
výpis ze zdravotní dokumentace